Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Kuntouttava päivätoiminta

Lepola, 2.krs
Saarelantie 5
62100 Lapua

Kuntouttava päi­vä­toi­minta on suunnattu kotona asuville ikäihmisille. Ta­voit­tee­na on eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä, an­taa ver­tais­tu­kea, yl­lä­pi­tää muis­tia, vä­hen­tää tur­vat­to­muut­ta ja yk­si­näi­syyt­tä, edis­tää ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia se­kä so­siaa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä. Toiminta tukee ikääntyneiden kotona pärjäämistä sekä heidän lähiverkostoaan mm. omaishoitajia.

Päivätoiminnan aikana tarjotaan päiväkahvi sekä ohjataan monenlaista mielekästä tekemistä. Toiminta sisältää yhdessäoloa ja jutustelua, liikunnallisia tuokioita, virikkeellistä toimintaa, kädentaitoja, musiikkia sekä paljon muuta. Perustana on asiakaslähtöinen toiminta, jossa jokainen asiakas huomioidaan yksilönä.

Päivätoiminta on maksullista, tutustumiskäynti on maksuton.

Päivätoimintaan hakeudutaan hakulomakkeella tai yhteydenotolla palveluohjaajiin/päivätoimintaan.

 

Yhteystiedot

Myllymäki Anne

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Vilpakka Minna

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Lahtinen Hanna-Kaisa

Päivätoiminta
Lepola, 2.krs
Saarelantie 5
62100 Lapua

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?