Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Omaishoidontuki

Palvelukeskus Hopearinne
Sairaalantie 5
62100 Lapua

Omaishoidontuki 65 vuotta täyttäneille

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona ta­pahtuvaa hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki on yksi kotona asumisen mahdollistava tukimuoto.

Omaishoidontuki porrastetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Tukeen sisältyy omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, omaishoitajan vapaa ja omaishoitoa tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka kaikki kirjataan hoito- ja palvelu­suunnitelmaan.

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt Lapuan kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka liitteeksi laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Omaishoitosopimus laaditaan joko määräaikaisena tai  toistaiseksi voimassaolevana. Omaishoitajat eivät ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa Lapuan kaupunkiin, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoidontuki sisältää aina rahana suoritettavan hoitopalkkion. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio suoritetaan omaishoitajalle ja se on veronalaista tuloa.

 

 

 

Yhteystiedot

Myllymäki Anne

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Vilpakka Minna

Palveluohjaaja

Palvelukeskus Hopearinne

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?