Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
https://www.hyvaep.fi/

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

Palveluohjaus ja neuvonta

Asiakasohjausyksikkö
Palvelukeskus Hopearinne
Sairaalantie 5
62100 Lapua

Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö

Asiakasohjausyksikön palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyville, heidän omaisilleen ja läheisilleen. Toiminnan tavoitteena on edistää ikääntyvien hyvinvointia ja tukea itsenäistä kotona asumista.

 Asiakasohjausyksikön palveluita ovat:

  • yleinen hyvinvointia edistävä ohjaus ja neuvonta
  • palvelutarpeiden selvittäminen ja palvelukokonaisuuden suunnittelu
  • kotihoidon tukipalveluasiat (mm. ateriapalvelu, turvalaitepalvelut)
  • ikääntyvien omaishoidon asiat ja omaishoidon tuen päätösten teko
  • fysioterapeutin palvelut
  • neuvonta etuusasioissa
  • lyhytaikaishoidon järjestelyt
  • asumispalveluiden hakemusten käsittely ja päätösten teko

Neuvonta- ja ohjauspalvelu

Neuvonta- ja ohjauspalvelu on tarkoitettu ikäihmisten palveluksi, jossa ikääntynyt tai hänen läheisensä saa ohjausta ja neuvontaa ikääntyneen kotona asumisen tukemiseksi ja turvaamiseksi. Tietoa annetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvontaa ja ohjausta saa paikan päällä, puhelimitse ja sähköpostitse. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajemman palvelutarpeen selvittämisen, kartoitetaan tilanne palveluohjaajan tekemällä kotikäynnillä. Työparina kotikäynnillä voi olla fysioterapeutti, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Myös muita ammattilaisia kutsutaan mukaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Palvelutarpeen selvittäminen

Palvelutarpeen selvittämisen tarkoituksena on arvioina kokonaisvaltaisesti henkilön tuen ja palveluiden tarvetta. Palvelutarpeen selvittämisellä varmistetaan, että ikäihminen saa apua riittävän ajoissa ja oikein kohdennettuna.

Palvelutarpeen selvittämiseen toivotaan osallistuvan ikäihmisen lisäksi hänen omaisiaan tai läheisiään. Pääsääntöisesti arviointi tehdään asiakkaan kotona.

Fysioterapeutin palvelut

Palveluohjaajan työparina toimii fysioterapeutti, joka osallistuu tarvittaessa palvelutarpeen arviointiin. Fysioterapeutti arvioi asiakkaan toimintakykyä, apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarvetta sekä laatii pienimuotoisia kuntoutussuunnitelmia.

Palveluohjaus ja –neuvonta, palvelutarpeen arviointi ja fysioterapeutin kotikäynti on maksutonta palvelua ikääntyneille ja heidän läheisilleen.

Yhteystiedot

Palveluohjaus ja neuvonta

Soittoaika
arkisin klo 9-12

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/