Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Lastensuojelu

Lastensuojelulain mukaan lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä.

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen huolenpitoon. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet kunnassa asuville lapsille vaikuttamalla heidän kasvuoloihinsa, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö, lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet mm. perhetyö ja perheohjaus, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Kuka voi ottaa yhteyttä?

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Yhteydenottajana voivat olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, omaiset tai naapurit. Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on lastensuojelulain määräämä velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoituksen/ yhteydenoton sosiaalihuollon tarpeen arvioinniksi voit tehdä

– kirjallisesti, lähettämällä ilmoitus osoitteeseen

Lapuan Sosiaalikeskus
Liuhtarintie 2
62100 Lapua

tai

tuomalla ilmoitus perusturvakeskuksen neuvontaan tai ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon

Voit jättää soittopyynnön sosiaalityöntekijälle neuvontaan.

Kiireellisissä tilanteissa virka-ajan ulkopuolella voitte soittaa sosiaalipäivystykseen puh. 044-4700444 tai hätänumeroon 112.

Yhteystiedot

Sosiaalikeskus neuvonta

Neuvonta

Avoinna klo 9 – 15. Fax 06 438 4310.

Ruokoja Anna

Johtava sosiaalityöntekijä

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu

Stenroth Jenita

Sosiaalityöntekijä

Havo Sanna

Sosiaalityöntekijä

Kaattari Jenni

Sosiaaliohjaaja

Haapajoki Riikka-Patricia

Sosiaaliohjaaja
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?