Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Sosiaalityön päihdepalvelut

Päihdepalvelujen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Alkoholi, huumeet ja väärinkäytetyt lääkkeet aiheuttavat käyttäjälle ja tämän läheisille kärsimystä. Päihdetyön tarkoitus on auttaa lievittämään päihteiden käytön synnyttämää hätää ja antaa tukea pyrittäessä eroon päihdekierteestä. Apua on saatavilla myös toiminnallisiin riippuvuuksiin kuten rahapeliriippuvuuteen.

Missä tilanteissa voit ottaa yhteyttä:

 • Päihteidenkäyttösi huolestuttaa sinua ja/tai läheisiäsi.
 • Haluat tietoa paikallisista päihdepalveluista ja/tai laitoskuntoutuksesta.
 • Haet tukea päihteidenkäytön vähentämiseen/lopettamiseen.
 • Läheisesi päihteidenkäyttö huolestuttaa – tarvitset tukea itsellesi päihteidenkäyttäjän läheisenä.
 • Olet nuori ja haluat keskustella elämäntilanteestasi ja/tai päihteidenkäytöstäsi ulkopuolisen kanssa.
 • Työntekijänä tarvitset konsultaatiota tai työparia päihdeasioissa.

Mitä tapahtuu kun otat yhteyttä:

 • Voimme sopia tapaamisesta.
 • Kartoitamme tilannetta.
 • Suunnittelemme mahdollisia hoitomuotoja. Teemme kuntoutus-/palvelusuunnitelman.
 • Voimme sopia säännöllisistä tapaamisista.
 • Saat apua ja tukea päihdeasiaan.
 • Keskustelu on luottamuksellista.
 • Palvelu on maksutonta.

Mihin otat yhteyttä?

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon henkilöstön kanssa voit vastaanottotilanteissa keskustella luottamuksellisesti myös päihdeasioista ja saada tietoa sosiaalisista- ja terveysriskeistä, sekä tukea ja ohjausta päihdeasioissa.

Voit jättää soittopyynnön päihde,- ja mielenterveystyön vastaavalle sosiaalityöntekijälle neuvontaan puh. 06 4384125 arkisin klo 9.00 – 15.00

Aikuissosiaalityön ajanvaraukseton vastaanotto keskiviikkoisin klo 12.00-14.00 Lapuan Sosiaalikeskus, Liuhtarintie 2, 62100 Lapua

Avokatkaisu- ja katkaisuhoito toteutetaan terveyskeskuksessa: yhteydenotto päivystysaikana terveyskeskuksen päivystykseen.

Terveyskeskuksen kiirevastaanotto

on avoinna joka päivä (ma – pe) klo 8 – 20, sekä (la-su) klo 10-18
puh. 06 438 4844, Sairaalantie 3.

Päivystyksessä sairaanhoitaja tekee ensivaiheessa hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjaa tarvittaessa asiakkaan lääkärin vastaanotolle. Avokatkaisu- ja katkaisuhoito toteutetaan lääkärin suorittaman arvioinnin perusteella.

Laitoskuntoutukseen hakeutuminen

Avohuollon palvelut ja tukitoimet ovat ensisijaisia. Päihdekuntoutuslaitokset kuuluvat erityispalveluihin ja niihin hakeutuminen edellyttää kuntoutustarpeen arviointia sekä maksusitoumusta (ellei asiakas maksa sitä itse). Maksusitoumus on oltava asiakkaalla ennen laitoskuntoutukseen hakeutumista. Laitoskuntoutuksen myöntämisestä ja maksusitoumuksesta vastaa Lapuan kaupungin sosiaalitoimi. Sosiaalityöntekijälle on varattava aika, jonka yhteydessä on syytä mainita, että kyseessä on laitoskuntoutuksen tarpeen arviointi.

Päiväkeskus Myötätuuli on Lapuan Sininauha ry:n ylläpitämä työ- ja päivätoimintakeskus. Toiminta on kristilliseen arvopohjaan perustuvaa päihdetyötä.

Yhteystiedot

Sosiaalikeskus neuvonta

Neuvonta

Avoinna klo 9 – 15. Fax 06 438 4310.

Lahti Mika

Sosiaalityöntekijä

Salonen Salla

Sosiaaliohjaaja
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?