Skip to content
Lapuan logo
Tekstin koko
Toggle search

Ennaltaehkäisevä perhetyö

Lapsiperheille tarkoitettu lyhytaikainen maksuton palvelu jossa työntekijä antaa ohjausta ja neuvontaa perheen haastavaksi kokemista tilanteista.

Perhetyö

Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.

Lapuan perhetyön malli pohjautuu systemaattiseen perhetyön malliin. Perhetyön muodot alkavat aina tutustumisjaksolla, jossa perheen tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yksilöiden ja perheen kautta. Perhetyö jakautuu neljään eri teemaan (meidän perhe, perheen arki, vanhemmuus ja lapsi). Perhetyö toteutetaan näiden neljän teeman kautta suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Perheen kanssa arvioidaan edistyminen kuukausittain ja perhe on itse osallisena suunnittelussa ja dokumentoinnissa.

Työote pohjautuu tarpeidentäyttämiskeskeiseen työotteeseen. Tarkoituksena on edetä yksilöhyvinvoinnin kautta perheen hyvinvointiin. Työotteessa vahvana osana on vanhemman kasvatuskyvyn parantaminen ja perhekeskeisyys. Vanhemmuutta lähestytään myös lapsen perustarpeiden kautta. Perhetyössä huomioidaan kokonaisvaltaisesti myös tunnepuoli. Toiminnallisuus ja mallintaminen ovat tärkeässä roolissa Lapuan perhetyötä.

Perhetyön palvelumuodot ovat sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, tehostettu perhetyö (kevyt/vahva tuki) ja perhekuntoutus. Palvelun piiriin hakeudutaan sosiaalityöntekijän laatiman palvelutarpeen arvion kautta.

Voit jättää soittopyynnön sosiaalityöntekijälle tai vastaavalle perheohjaajalle neuvontaan.

Yhteystiedot

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?