Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Ennaltaehkäisevä perhetyö

Lapsiperheille tarkoitettu lyhytaikainen maksuton palvelu jossa työntekijä antaa ohjausta ja neuvontaa perheen haastavaksi kokemista tilanteista.

Perhetyö

Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Työotteessa vahvana osana on vanhemman kasvatuskyvyn parantaminen, perhekeskeisyys lapsen tarpeet huomioiden. Toiminnallisuus ja mallintaminen ovat osana perhetyötä.

Lapuan perhetyön malli pohjautuu systemaattiseen perhetyön malliin. Perhetyön muodot alkavat aina tutustumisjaksolla, jossa perheen tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yksilöiden ja perheen kautta. Perhetyö jakautuu neljään eri teemaan (meidän perhe, perheen arki, vanhemmuus ja lapsi). Perhetyö toteutetaan näiden neljän teeman kautta suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Perheen kanssa arvioidaan edistyminen kuukausittain ja perhe on itse osallisena suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Tarvittaessa perhetyö voi alkaa myös ilman tutusmisjaksoa, jolloin tavoitteet työskentelylle sovitaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kesken.

Perhetyön palvelumuodot ovat sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, tehostettu perhetyö  ja perhekuntoutus. Palvelun piiriin hakeudutaan sosiaalityöntekijän laatiman palvelutarpeen arvion kautta.

Voit jättää soittopyynnön sosiaalityöntekijälle tai vastaavalle perheohjaajalle neuvontaan.

Yhteystiedot

Paalijärvi Elina

Vastaava perheohjaaja

Kivisalo Hanna-Lea

Perheohjaaja
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?