Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vammaispalvelut

Liuhtarintie 2
62100 Lapua

Vammaisella ja/tai pitkäaikaissairaalla henkilöllä on mahdollisuus saada palvelu- ja vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla. Palvelujen saamiseksi asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma yhteydenoton tai hakemuksen perusteella.

Vammaispalveluissa on puhelintunti arkipäivisin klo. 9.00 – 10.00 numerossa 044-4384125.

Vammaisen elämisen laadun helpottamiseksi voidaan järjestää erilaisia palveluja ja tukitoimia silloin, kun henkilö ei saa hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain perusteella. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Heillä on palveluihin subjektiivinen oikeus. Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia järjestetään määrärahojen mukaan.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset toimenpiteet:

 • Kuljetuspalvelut
 • Palveluasuminen tai tilapäishoito
 • Henkilökohtainen apu
 • Vaikeavammaisten päivätoiminta
 • Asunnon muutostyöt

Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet:

Hakemuksen liitteenä tulee olla tarvittavat asiantuntijan lausunnot, kustannusarviot, kuntoutusuunnitelmat tmv. Haettaessa ensimmäistä kertaa vammaisten erityispalveluja on esitettävä selvitys siitä, että haitta aiheutuu vammasta tai sairaudesta.

Hakemuksen voit tehdä myös sähköisesti.

Linkki sähköiseen asiointiin löytyy sivupalkista kohdasta “sähköiset lomakkeet”.

 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
 • Sopeutumisvalmennus
 • Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
 • Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin

Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuoltoon kuuluvina palveluina ovat mm. kuntoutusohjaus, asumispalvelut sekä työ- että päivätoiminta.

Lapuan kaupunki tuottaa kuntoutusohjausta, työ- ja päivätoimintaa, tuki- ja palveluasumista omana toimintana.

Tehostettua palveluasumista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ja mm. laitoshoitoa sekä tilapäishoitoa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa määritelty palvelu, johon on subjektiivinen oikeus sellaisella vaikeavammaisella henkilöllä, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua tavanomaisissa elämäntoiminnoissa. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista. Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan hänen omia valintojaan päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja/tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Avustajan tuntilista
Työsopimus
Lisäliite työsopimukseen
Lomautusilmoitus
Työsuhteen päättäminen
Irtisanoutumisilmoitus
Työtodistus ei arviota
Vaitiolositoumus

Linkit avaavat pdf-asiakirjan, joka avautuu uuteen ikkunaan.

Työ- ja päivätoiminta

Jukantuvan toimintakeskus tarjoaa palveluja yli 16-vuotiaille kehitysvammaisille asiakkaille. Toimintakeskuksessa on työ- ja päivätoimintaryhmät.

Toimintaan sisältyy mm.

 • arkielämän taitojen opettelua
 • liikuntaa, ulkoilua, rentoutusta sekä musiikkia
 • retkeilyä ja virikkeitä
 • käsitöiden ja alihankintatöiden valmistus

Toimintakeskuksessa on oma myymälä, joka on auki pääsääntöisesti arkisin klo 7-15 (pe klo 13.30 saakka), suljettuna heinäkuun.

Tuotevalikoimaamme kuuluu mm. edulliset, mutta laadukkaat poppanaliinat, käsinkudotut matot, ja paljon muuta sisustus- ja lahjatavaraa.

Alihankinnoissa olemme viime vuosina tehneet mm. muoviosien lajittelua ja värikarttojen kokoamista. Mikäli sinulla on tarjota pussitus-, purkitus-, lajittelu-, teippaus- tms. alihankintatyötä, voit ottaa yhteyttä toimintakeskukseen.

Jukantupa / työtoiminta
Sairaalantie 7, 62100 Lapua

Jukantupa / päivätoiminta
Sairaalantie 7, 62100 Lapua

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjausta annetaan kotihoidossa, päivähoidon ulkopuolella oleville alle esikouluikäisille lapsille.

Niittypuiston asuntola

Niskalankatu 6 A 1,
62100 Lapua

Niittypuiston asuntola on koti kahdeksalle aikuiselle kehitysvammaiselle asukkaalle, lisäksi yksi paikka on varattu intervalliasukkaalle. Asuntola tarjoaa ohjattua ja tuettua palveluasumista.

Niittypuiston asuntolassa asutaan kotoisesti. Asukkaat osallistuvat arjen askareisiin sekä käyvät työ- ja avotyötoiminnassa, harrastuksissa ja asioilla kukin oman toimintakykynsä mukaan. Asukkaita kannustetaan ja tuetaan omatoimisuuteen sopivan ohjauksen ja tuen turvin.

Henkilökunta työskentelee kahdessa vuorossa, yövalvontaa ei ole.

 

Yhteystiedot

Sosiaalikeskus neuvonta

Neuvonta

Avoinna klo 9 – 15. Fax 06 438 4310.

Hameed Pia

Vammaispalvelujen johtava sosiaalityöntekijä

Kasi Jaana

Sosiaalityöntekijä

Pihlajamäki Anne

Sosiaaliohjaaja

Olli Mervi

Kuntoutusohjaaja

Elisabeth Mäntynen

Sosiaalityön opiskelija

Toimintakeskus Jukantupa

Päivätoiminta

Pelander Kirsi

Kehitysvammahuollon vastaava ohjaaja

Niittypuiston asuntola

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?