Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Kriisiryhmä

Lapuan kriisiryhmä päivystää arkipäivisin klo 8-16

Muuna aikana voi jättää yhteydenottopyynnön joko tekstiviestillä tai jättämällä viestin vastaajaan.
Kriisipäivystäjä soittaa takaisin heti, kun se on mahdollista.
Kriisiryhmään saa ottaa yhteyttä kuka tahansa.

Ota yhteyttä kriisiryhmään, kun

  • tapahtuu vakava onnettomuus, itsemurha, hukkuminen, työtapaturma, tulipalo tai muu traumaattinen tapahtuma
  • tapahtuu äkillinen sairauskohtauskuolema
  • tapahtuu vakava läheltäpititilanne (esim. väkivaltatilanne tai suuronnettomuuden uhka)
  • kuolema koskettaa läheltä pientä lasta (esim. lapsen tai tämän vanhemman kuolema tai lapsi ollut tapahtuman silminnäkijänä)

Kriisiryhmän tarkoituksena on antaa henkistä tukea traumaattisissa kriiseissä.
Yleensä kriisiryhmään otetaan yhteyttä jonkin yhteistyötahon toimesta (esimerkiksi pelastuslaitos, poliisi, ensihoito, sosiaalipäivystys).
Tämän jälkeen kriisiryhmän päivystäjä soittaa omaisille/uhreille, yleensä tapahtumaa seuraavana päivänä. Kriisiryhmä järjestää asianosaisille tapahtuman purkutilaisuuden muutaman päivän kuluttua tapahtuneesta.
Purkutilaisuuden tarkoituksena on lieventää traumaattisen tapahtuman mahdollisesti aiheuttamia psyykkisiä ja fysiologisia jälkireaktioita sekä edesauttaa normaalin surutyön käynnistymistä.

Kriisiryhmän toiminta on lakisääteistä (”Pelastuslaki (468/2003) ja asetus pelastustoimesta (787/2003) velvoittavat kunnat ja kuntayhtymät huolehtimaan yhteistoiminnassa muiden asiantuntijoiden kanssa tuen ja palveluiden järjestämisestä onnettomuuden uhreille, uhrien omaisille ja pelastajille.”). Kriisiryhmässä toimivat ovat kriisityöhön koulutettuja ja heillä on vaitiolovelvollisuus.

Kriisiryhmä

arkipäivisin 8-16, muulloin vastaaja
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?