Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
https://www.hyvaep.fi/

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

Kotihoito

Kotihoito tukee ja auttaa, kun ikäihminen tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista. Kotihoidon tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sairaudesta huolimatta huolehtimalla tarvittavista terveyden- ja sairaanhoidon palveluista.

Kotihoidon tehtävänä on tukea ja auttaa asiakkaita selviytymään omissa kodeissaan järjestämällä palveluja yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä kannustaa omatoimisuu­teen ja opastaa muiden toimijoiden tuottamien harrastusten, erilaisten ryhmien ja pal­velujen käyttöön. Kotihoito voi olla tilapäistä tai jatkuvaa.

Avun tarvetta määriteltäessä kuullaan asiakasta ja hänen läheisiään. Asiakkaalle myönnettävät kotihoidon palvelut kirjataan asiakkaan yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jonka mukaan määräytyy palvelusta perittävä kuukausimaksu.

Ikääntyville suunnattuja kotihoidon palveluja tarjoaa Lapuan kaupungin kotihoidon lisäksi alan yksityiset yritykset

Fysioterapeutti

Kotihoidon fysioterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä kotihoidon hoitajien, palveluohjaajien sekä kuntoutusosaston, intervalliyksikön ja omaishoitajien kanssa. Tarkoituksena tehostaa kotikuntoutusta moniammatillisen yhteistyön kautta. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä ja tukea turvallista kotona asumista mahdollisimman pitkään sekä kiinnittää huomiota entistä enemmän ennaltaehkäisevään kuntoutukseen.

 

 

Yhteystiedot

Palveluohjaus ja neuvonta

Soittoaika
arkisin klo 9-12

Kotihoidon palveluvastaava

Kotihoidon päällikkö

Kotihoito

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/