Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
https://www.hyvaep.fi/

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

Omaishoidontuki

Palvelukeskus Hopearinne
Sairaalantie 5
62100 Lapua

Omaishoidontuki 65 vuotta täyttäneille

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona ta­pahtuvaa hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki on yksi kotona asumisen mahdollistava tukimuoto.

Omaishoidontuki porrastetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Tukeen sisältyy omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, omaishoitajan vapaa ja omaishoitoa tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka kaikki kirjataan hoito- ja palvelu­suunnitelmaan.

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt Lapuan kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka liitteeksi laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Omaishoitosopimus laaditaan joko määräaikaisena tai  toistaiseksi voimassaolevana. Omaishoitajat eivät ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa Lapuan kaupunkiin, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoidontuki sisältää aina rahana suoritettavan hoitopalkkion. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio suoritetaan omaishoitajalle ja se on veronalaista tuloa.

 

 

 

Yhteystiedot

Palveluohjaus ja neuvonta

Soittoaika
arkisin klo 9-12

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/