Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
https://www.hyvaep.fi/

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

PERHETYÖ

Perhetyö on perheen hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Työotteessa korostuvat vanhemman kasvatuskyvyn parantaminen ja perhekeskeisyys, jossa jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. Toiminnallisuus ja mallintaminen kuuluvat myös perhetyöhön.

Perhetyötä toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Perhetyö on perheen arjessa vierellä kulkemista erilaisia perhetyön menetelmiä hyödyntäen. Perhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta, ohjata kodin arjen ja arkirutiinien hallinnassa, vahvistaa perheen toimintakykyä, tukea perheenjäsenten välistä myönteistä vuorovaikutusta sekä ohjata vanhempia lasten hoito- ja kasvatustyössä. Perheen kanssa pyritään löytämään mielekkäitä ja iloa tuovia asioita sekä vahvistamaan perheen omaa sosiaalista verkostoa.

Perheen kanssa arvioidaan työskentelyä säännöllisesti ja perhe on itse osallisena suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Tavoitteet työskentelylle sovitaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kesken.

Perhetyön palvelumuodot ovat sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus. Palvelun piiriin hakeudutaan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan laatiman palvelutarpeen arvioinnin kautta. Voit jättää myös itse soittopyynnön sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle soittamalla sosiaalikeskuksen neuvontaan.

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖ

Ammatillinen tukihenkilötyöskentely on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on asiakkuus lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain piirissä. Työskentely on luottamuksellista, tavoitteellista ja dokumentoitua. Tavoitteiden asettamiseen ja tapaamisten suunnitteluun osallistuvat lapsi / nuori, perhe, sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja ja ammatillinen tukihenkilö.

Ammatillinen tukihenkilö tapaa pääasiassa lasta tai nuorta, mutta tapaamisiin voi tarvittaessa sisältyä myös koko perheen tapaamisia. Työskentely voidaan yhdistää myös perheohjauksen kanssa. Ammatillisen tukihenkilön työskentelyyn voi sisältyä esimerkiksi keskustelua, sosiaalisten taitojen harjoittelua, arjen taitojen oppimista, itsetunnon vahvistamista, koulunkäynnissä tukemista, turvallisen ja luotettavan aikuisen läsnäoloa, itsenäistymisen harjoittelua tai vaikkapa ammatin- ja työnhaun tukemista. Työskentelyssä kunnioitetaan lapsen ja nuoren toiveita sekä huomioidaan jokaisen elämäntilanne. Asiakkaaksi ohjaudutaan lapsen sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kautta.

PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA

Perhetyön psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa lapsiperhepalveluiden asiakkaille keskustelutukea ja ohjausta kuormittuneessa elämäntilanteessa. Keskustelun sisällöt nousevat asiakkaan toiveista. Psykiatrisen sairaanhoitajan tapaamiset voidaan toteuttaa toimistolla tai perheen kotona. Tapaamiset sovitaan yksilöllisen tarpeen mukaan lapsille, vanhemmille tai koko perheelle.

Työskentelyssä hyödynnetään muun muassa ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä. Työskentely alkaa arviointikäynneillä, jonka jälkeen sovitaan tarvittaessa jatkotyöskentelystä. Asiakkaaksi ohjaudutaan lapsen sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kautta.

Sosiaalikeskus neuvonta

Neuvonta

Avoinna

ma-to klo 9.00 – 15.00

pe klo. 9.00 – 13.00

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/