Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 1.1.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
https://www.hyvaep.fi/

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT

Työnhakijoiden aktivointi

Aktivointisuunnitelma on pitkään työttömänä olleelle henkilölle laadittava suunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa henkilön työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa. Kuntouttavan työtoiminnan lain mukaan aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, sosiaalityöntekijä ja TE-toimiston asiantuntija. Asiakas saa kutsun tulla tekemään aktivointisuunnitelma. Kutsun lähettää joko kaupungin sosiaalitoimi tai TE-toimisto.

Aktivointisuunnitelma laaditaan työttömälle alle 25-vuotiaalle henkilölle

  • joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana,
  • joka on saanut 500 päivän työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa, tai
  • jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Aktivointisuunnitelma laaditaan työttömälle 25 vuotta täyttäneelle henkilölle

  1. joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä,*
  2. joka on 500 päivän työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai

jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

TYP – Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Etelä-Pohjanmaan monialainen työllisyyttä edistävä yhteispalvelu (TYP) 

on Etelä-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston ja Kelan keskisen vakuutuspiirin monialainen yhteistyöverkosto.

TYP-verkoston tavoitteena on työttömien asiakkaiden työllistymisen tukeminen tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia sosiaali- ja terveyspalveluita, julkisia työvoima- ja yrityspalveluja ja Kelan kuntoutuspalveluja. TYP-asiakkaita ovat yli 25-vuotiaat yhdenjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleet, alle 25-vuotiaat yhdenjaksoisesti 6 kuukautta työttömänä olleet sekä vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneet asiakkaat.

Asiointi Etelä-Pohjanmaan TYP:n Seinäjoen kaupungin palvelupisteessä tapahtuu ajanvarauksella. Uudet asiakkaat ohjautuvat TYP:een pääasiallisesti joko TE-toimiston, kunnan aikuissosiaalityön tai Kelan tekemän palvelutarvearvion perusteella.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jossa määritellään keinot asiakkaan aktivoimiseksi koulutukseen tai työelämään. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan voidaan käyttää yhtenä aktivointikeinona. Aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta, jos työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, ettei asiakkaalle voida viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarjota työtä tai työllistymistä edistäviä TE-palveluita.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen suunnitelman ja tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1 – 4 päivänä viikossa 3 – 24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää kunta. Toiminta sijoittuu kunnan eri toimipisteisiin sekä yhdistyksiin. Kuntouttava työtoiminta on henkilökohtaiseen suunnitelmaan perustuvaa työskentelyä avustavissa tehtävissä. Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä. Työtoimintajaksoon sisältyy yksilöllinen palveluohjaus. Kyseessä ei ole työsuhde.

Remonttiryhmä työpaja

Lapualla on aloitettu Remonttiryhmä työpajatoiminta. Toiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään. Työpajalle tullaan sosiaalitoimen ohjaamana kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavalle työtoiminnalle on todettu tarve yhdessä sosiaaliohjaajan ja te-toimiston asiantuntijan kanssa laaditussa aktivointisuunnitelmassa tai monialaisessa työllisyyssuunnitelmassa.

Työpajan keskeisenä tavoitteena on kuntouttaa ja parantaa asiakkaiden arjenhallintaa sekä löytää väyliä avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen. Työpajalla asiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta henkilökohtaisen suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti.

Aktivointisuunnitelmat:

Voit jättää soittopyynnön sosiaaliohjaajalle neuvontaan
ma-pe klo 9.00-15.00

Kuntouttava työtoiminta:

Voit jättää soittopyynnön sosiaaliohjaajalle neuvontaan
ma-pe klo 9.00-15.00

Aikuissosiaalityön ajanvaraukseton vastaanotto

Keskiviikkoisin klo 12.00-14.00

Sosiaalikeskus neuvonta

Neuvonta

Avoinna

ma-to klo 9.00 – 15.00

pe klo. 9.00 – 13.00

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/