Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa määritelty palvelu, johon on subjektiivinen oikeus sellaisella vaikeavammaisella henkilöllä, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua tavanomaisissa elämäntoiminnoissa. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista. Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan hänen omia valintojaan päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja/tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Linkkejä henkilökohtaisen avustajan työhön:

Avustajan tuntilista
Työsopimus
Lisäliite työsopimukseen
Lomautusilmoitus
Työsuhteen päättäminen
Irtisanoutumisilmoitus
Työtodistus ei arviota
Vaitiolositoumus

Tässä linkki sähköiseen vammaispalveluhakemukseen

Hameed Pia

Johtava sosiaalityöntekijä vammaispalvelut

Kasi Jaana

vs. johtava sosiaalityöntekijä

Luoma Salli

Sosiaalityöntekijä
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?