Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Kuntoutusohjaus

Vammaispalvelujen kautta on erityistä tukea tarvitsevan henkilön kuten neuropsykiatrisen ja kehitysvammaisen asiakkaan mahdollista saada kuntoutusohjausta.

Lapsiperheiden kuntoutusohjaus on tarkoitettu lapsen lisäksi vanhemmille ja lapsen muulle lähiyhteisölle. Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kehitystä vahvistamalla hänen voimavarojaan ja taitojaan. Tavoitteena on myös perheen arjen sujuvuuden vahvistaminen. Kuntoutusohjaus toteutuu ohjauskäynteinä lapsen tai nuoren kotiin sekä muihin arjen toimintaympäristöihin, esim. päivähoitoon, kouluun. Ohjauskäynteihin sisältyy tavoitteellinen toimintatuokio asiakkaan kanssa. Tuokiolla voidaan harjoitella esim. vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitoja.

Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan kehitysarviotutkimusten ja tuen tarpeen perusteella. Suosittelevia tahoja ovat terveyskeskuksen terapeutit, psykologit ja lääkärit, EPSHP:n lastentautien, lastenneurologian, pikkulapsipsykiatrian ja lastenpsykiatrian poliklinikat sekä Eskoon asiantuntijapalvelut. Suositus osoitetaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmälle, jossa asia käsitellään ja sen jälkeen tehdään viranhaltijapäätös vammaispalvelussa palvelun aloittamisesta.

Kuntoutusohjauksen työmuotoja ovat

  • varhaiskuntoutus
  • neuropsykiatrinen valmennus
  • autismikirjon kuntoutus

Hameed Pia

Johtava sosiaalityöntekijä vammaispalvelut

Sillanpää Kristiina

kuntoutusohjaaja

Olli Mervi

Palveluvastaava
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/