Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
https://www.hyvaep.fi/

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

Omaishoidontuki (alle 65-vuotiaat)

Omaishoidontuki on vanhuksen, vammaisen tai muun pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi hoitajalle maksettava hoitopalkkio, joka määritellään hoitajan ja hoidettavan kanssa laaditussa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidontuesta laaditaan sopimus kunnan ja hoitajan välillä. Sopimus sisältää lisäksi sopimuksen hoitajalle järjestettävästä vapaasta, hoidon kestosta ja sopimuksen irtisanomisesta. Hakemuksen liitteeksi lääkärintodistus C-lomakkeelle.

Omaishoidontuki maksetaan hoitopalkkiona hoitajalle porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoidontuella tarkoitetaan lakisääteistä sosiaalipalvelua, jonka järjestämisestä kunta huolehtii määrärahojensa puitteissa. Määrärahasidonnaisuuden takia tuen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan ja kriteereihin lain myöntämisedellytyksiä noudattaen. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus. Omaishoidontuki ei ole kuitenkaan subjektiivinen eli ehdoton oikeus. Päätös omaishoidon tuesta tehdään toistaiseksi.

Hakemuksen voit tehdä myös sähköisesti.

 

Sosiaalikeskus neuvonta

Neuvonta

Avoinna

ma-to klo 9.00 – 15.00

pe klo. 9.00 – 13.00

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/