Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
https://www.hyvaep.fi/

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

Palveluseteli

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Lapualla on käytössä palveluseteli, jota voi käyttää kehitysvammaisten asumispalveluihin ja lyhytaikaishoitoon.

Palvelusetelin myöntäminen

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kaupungin itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kaupungin omaa palvelua. Kaupunki myöntää asiakkaalle palvelusetelin eli käytännössä maksusitoumuksen, jotta asiakkaalle voidaan ostaa hänen tarvitsemansa palvelu. Kaupunki hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää.

Asiakas ostaa palvelun

Asiakas valitsee kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista haluamansa. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia palvelusetelin arvosta kuukausittain. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista yleensä kirjallisesti. Palvelusetelillä korvattavassa palvelussa lähtökohtana on palvelusetelipäätöksessä määritelty käyttötarkoitus ja palvelun määrä.

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.

Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä

Asiakkaalla ja potilaalla on palvelusetelillä ostetuissa palveluissa samat oikeudet kuin muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen sosiaali- ja terveystoimelle ja palveluntuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhteydessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille kuten aluehallintoviranomaisille (AVI). Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Kehitysvammaisten asumispalveluihin ja lyhytaikaishoitoon tarkoitettu palveluseteli

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen palveluseteli on tarkoitettu kehitysvammalain mukaiseen asumiseen. Palvelu sisältää kokonaisvaltaisesti tarvittaessa ympärivuorokautiset palvelut ja tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon ja toimintakyvyn tukemisen.

Tilapäisellä asumispalvelulla tarkoitetaan lyhyttä jaksoa tarvittaessa palveluasumisen yksikössä. Tilapäisen asumispalvelun tavoitteena on tukea kotona asuvien kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheiden jaksamista.

Kaupunki päättää palvelusetelin myöntämisestä asiakkaalle. Asiakas tai hänen edustajansa voi hakea palvelun piiriin palveluseteli hakemuksella, joka on mahdollista saada perusturvakeskuksesta. Palveluseteli otetaan käyttöön talousarvion määrärahojen puitteissa.

Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta vaatia palvelujen järjestämistä palvelusetelin avulla. Päätettäessä palvelun myöntämisestä kunnalla on oikeus saada asiakkaalta tiedot, jotka vaikuttavat palvelusetelin myöntämiseen ja arvoon. Kaupungin työntekijä arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja tarvittaessa myöntää palvelun.

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kunnan hyväksymän palveluntuottajan tuottamien, palvelusetelin sääntökirjan tarkoittamien palvelujen maksamiseen. Asiakas tai hänen edustajansa tekee palveluntuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun hinnasta ja sisällöstä.

Lapuan kaupunki on laatinut kehitysvammaisten asumispalveluihin palvelusetelin sääntökirjan. Ko. asiakirja sisältää kaupungin asettamat vaatimukset palvelusetelitoiminnalle ja se koskee palveluntuottajia. Palvelusetelituottajaksi haetaan kaupungin omalla hakemuksella.

Ehdot ja kriteerit täyttävä palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelituottajaksi ja tuottajalle lähetetään kirjallinen päätös asiasta. Hyväksymisen jälkeen palveluntuottajan tiedot lisätään kunnan ylläpitämään julkiseen luetteloon.

Palvelusetelin arvot:

  • asumispalvelu, palvelusetelin arvo 84 euroa/vrk
  • ympärivuorokautinen asumispalvelu, palvelusetelin arvo 125 euroa/vrk
  • erikseen määriteltävissä oleva asumispalvelu, palvelusetelin arvo yksilöllinen
  • tilapäinen asumispalvelu, palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan palvelutarpeen mukaan edellä olevien tasojen mukaan

Palveluntuottaja voi periä pitkäaikaisesta asumisesta asiakkaalta oma vastuuosuutena ateriakustannukset, ylläpitomaksun sekä vuokran.

Suosituksena omavastuuosuuksien määristä on Lapuan kaupungin perusturvalautakunnan määrittämät maksut kehitysvammaisten henkilöiden palveluista.

Tilapäisen asumispalvelun osalta palveluseteli maksetaan vuorokaudelta. Tilapäisen asumispalvelun osalta palveluntuottaja voi periä asiakkaalta omavastuuosuutena aterioiden kustannukset ja ylläpitomaksun, joka sisältää lyhytaikaisessa asumisessa myös vuokran.

Sosiaalikeskus neuvonta

Neuvonta

Avoinna

ma-to klo 9.00 – 15.00

pe klo. 9.00 – 13.00

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/