Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
https://www.hyvaep.fi/

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

LASTEN JA NUORTEN TOIMINTATERAPIA

Lasten ja nuorten toimintaterapian tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen ja arjen sujuvoittaminen. Lapsen, perheen ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö ja toiminnan terapeuttinen käyttö on keskeistä. Huoltajien osallistuminen ja mukanaolo on tärkeää.

Toimintaterapia-arvioon tullaan yleensä terveydenhoitajan lähetteellä, koska neuvolassa, varhaiskasvatuksessa tai kotona on havaittu haasteita esimerkiksi käden taitojen kehityksessä, näönvaraisessa hahmottamisessa tai aistisäätelyssä.

Arviojakso

Teemme arvioinnin haastattelun, toiminnan havainnoinnin ja testien avulla. Arviojakso on 3 -5 käynnin pituinen ja se tapahtuu pääosin toimintaterapian tiloissa. Ensimmäisellä käynnillä mukana on aina lapsen lisäksi huoltaja. Toimintaterapeutti arvioi lapsen taitoja ja toimintamahdollisuuksia suhteessa arkiympäristön haasteisiin. Arvioitavia asioita ovat arjen toiminnot, kuten esim. pukeutuminen, leikkitaidot, hienomotoriikka ja näön varainen hahmottaminen. Myös keskittymistä ja tarkkaavaisuutta sekä aistisäätelyä kartoitetaan. Vanhempien luvalla käydään päiväkodissa / koulussa seuraamassa lapsen toimintaa ryhmässä.

Arviojakson aikana perhe saa tietoa omasta lapsestaan ja tämän taidoista. Loppukeskustelussa annamme ohjeita ja vinkkejä kotiharjoitteluun sekä yhdessä vanhempien kanssa sovimme mahdollisesta kuntoutuksesta. Arviojakson lopuksi terapeutti tekee kirjallisen loppuarvion, joka toimitetaan kotiin ja perheen luvalla myös päiväkodille/koululle.

Tukea taitojen kehittymiseen

Tarjoamme palveluja alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lasten toimintaterapia on perheelle maksutonta. Toimintaterapeutilta saa vinkkejä lapsen kehityksen tukemiseen ja arjen sujuvoittamiseen.

Toimitilat

Rauhanpolku 6 / Fysioterapia, 62100 Lapua.

Postiosoite

Lapuan terveyskeskus, Fysioterapia,Sairaalantie 3, 62100 Lapua

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/