Skip to content
Text size
Toggle search

Stadsdirektörens hälsning

De positiva intrycken är glädjande många. Staden attraherar nya invånare på ett sätt som varje finländsk kommun drömmer om. Lappo har varit en välkänd ort i flera årtionden och stadens image är genomgående god. Många finländare känner till stadens geografiska läge och kan räkna upp flera fakta och förhållanden som är förknippade med Lappo. Företagsverksamheten är mångsidig och strukturen konkurrenskraftig. Undersökningar visar att folk är nöjda med stadens service.

Mörka moln hänger över framtiden och vi kommer nog inte heller undan. Oroande är bland annat nedskärningen av statsandelar och social- och hälsovårdens strukturreform.

Men allt får man inte fram på nätet; först i vardagen konkretiseras sådana egenskaper som ledar-, organisations- och kommunalkultur. Funktionen hos en representativ och direkt demokrati, atmosfärens öppenhet, ett ömsesidigt förtroende och samarbete mellan politiker och tjänsteinnehavare är i sista hand de faktorer som avgör om resultatet blir positivt eller negativt.

Förutsättningen för att Lappo ska behålla sin status som en livskraftig och konkurrenskraftig stad är en effektiv politisk och professionell ledning.

Satu Kankare
Stadsdirektör