Tekstin koko
Toggle search

Taideopinnoista saat antoisan ja kehittävän, koko elämän mittaisen harrastuksen.

Taidekoulussa kunnioitetaan jokaisen lapsen ainutkertaista tapaa ilmaista itseään. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot, aiemmat kokemukset sekä tuetaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Vanhempien kiinnostus ja kannustus ovat tärkeitä. Ne kertovat lapselle, että hänen osaamistaan ja persoonallisuuttaan arvostetaan.

 

Alla on käytännön asioita ja tietoa opiskelusi tueksi.

 

Tiedottaminen

Huolehdithan, että yhteystietosi ovat ajantasalla! Ilmoita taidekouluun mahdollisista osoite-, puhelin- ja nimimuutoksista. Ilmoitamme tuntien peruuntumiset tai muut yllättävät muutokset tekstiviestein. Myös hätätapausten vuoksi on tärkeää, että kansalaisopiston toimistossa on perheen / huoltajan ajantasaiset yhteystiedot. Ei kiireellisessä viestinnässä käytämme sähköpostia. Ajankohtaisista asioista tiedotamme myös kotisivuilla.

 

Turvallisuus ja vakuutukset

Toivomme, että vanhemmat / huoltajat kertoisivat joko rehtorille tai opettajalle, jos oppilaan terveydentilaan tai elämäntilanteeseen liittyy jotain sellaista, mikä tulisi ottaa huomioon opetuksessa. Oppilaiden yksityisasiat käsitellään luottamuksellisesti.

Taidekoulun oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta. Tapaturmista tulee ilmoittaa taidekouluun mahdollisimman pian.

 

Tuntien alkaminen ja loppuminen

Oppitunnit alkavat ja loppuvat täsmällisesti. Turvallisuussyistä emme päästä oppilaita luokkiin ennen oppitunnin alkamista, vaan oppilaat odottavat käytävällä. Toivomme, että etenkin pienimmillä oppilailla olisi mukanaan saattaja.

 

Kiusaamisen estäminen

Taidekoulussa on ehdoton nollatoleranssi kaiken kiusaamisen suhteen. Jos lapsesi kokee kiusaamista tai näkee sellaista, ottakaa välittömästi yhteys ryhmän opettajaan tai rehtoriin.

 

Entä jos lapsi ei viihdy?

Joskus voi käydä niin, että lapsi tai hänen vanhempansa huomaavat, että taideharrastus ei sittenkään ole meidän juttu. Pyydämme, että otatte yhteyttä joko opettajaan tai rehtoriin. On kaikille osapuolille hyödyllistä, että tilannetta pohditaan yhdessä ja etsitään sille parasta ratkaisua. Yksi ratkaisu voi olla esimerkiksi taiteenalan vaihtaminen.

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muuhun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

 

Poissaolot ja opintojen keskeyttäminen

Taidekoulun opintojen etenemisen tärkein seikka on läsnäolo opinnoissa. Mikäli poissaoloja on paljon, voit keskustella opettajan kanssa opintojen suorittamisesta. Toisinaan järjestämme esimerkiksi kesäkursseja, joilla voi korvata “rästiopintoja”. Myös välivuoden pitäminen opinnoista on mahdollista. Jos oppilas keskeyttää opintonsa kesken lukuvuoden, siitä on ilmoitettava välittömästi.