Varhaisiän opinnoissa, yhteisissä- ja teemaopinnoissa lukuvuosimaksu sisältää opetuksen ja tunneilla tarvittavat materiaalit. Tanssitaiteessa tossut ja muut henkilökohtaiset välineet kustannetaan itse.

Aikuisopinnoissa opiskelijat hankkivat tarvittavat materiaalit itse tai ryhmän kanssa yhteistilauksena.

Lukuvuosimaksu laskutetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa syksyllä. Jos toivot muunlaista maksuaikataulua, ota yhteyttä.

 

KURSSIMAKSUISTA MYÖNNETTÄVÄT ALENNUKSET

Työttömyyden tai heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi alle 18 v. oppilaan huoltaja voi anoa alennusta oppilaan kurssimaksuun. Alennus on enetään 50 % kurssimaksusta. Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan rehtorille 30.9. mennessä.

 

VARHAISIÄN OPINNOT

Taidetaikurit  85 €

Satubaletti  63 €

Alkeisbaletti  63 €

 

YHTEISET OPINNOT

Kuvataide ja käsityö

vuosiluokat 1-3   116 €

vuosiluokat 4-5   159 €

 

Teatteritaide

vuosiluokat 1-3  95 €

vuosiluokat 4-5  143 €

 

Tanssitaide

vuosiluokat 1-4  85 €

vuosiluokka 5-6  127 €

 

TEEMAOPINNOT

Lukuvuosi (100h) 190 €