Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Lapuan kaupungin hyvinvointiraportti 2022 on julkaistu!

Lapuan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 hyväksynyt Lapuan kaupungin hyvinvointiraportin vuodelta 2022.

Lapualaisten hyvinvointia ja terveyttä seurataan vuosittain hyvinvointiraportin muodossa. Tuoreessa hyvinvointiraportissa hyödynnetään vuoden 2022 tilastotietojen lisäksi myös Lapuan koulujen hyvinvointikyselyn tuloksia keväältä 2023. Raportissa esitellään tilastotiedon lisäksi toimialojen tuottama arviointi kaupungin hyvinvointityöstä, sekä suunnitelma vuodelle 2023.

Lisäosaksi raporttiin on laadittu Lapuan kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelma vuosille 2023-2025.

Nostoja Lapuan kaupungin hyvinvointiraportista 2022

Lapualaiset lapset voivat kyselytulosten perusteella pääsääntöisesti hyvin, viihtyvät koulussa, ovat tyytyväisiä elämäänsä ja noudattavat terveellisten elintapojen suosituksia. Alakouluikäiset kertovat kuitenkin kyselyissä myös, että kiusaamiseen osallistuminen ja kiusatuksi joutuminen alakouluikäisillä ovat hieman yleistyneet. Sähkötupakan kokeileminen alakouluikäisillä on hieman yleistynyt, ja määrä on ohittanut perinteiset tupakkatuotteet. Lapsiperheiden määrä on Lapualla maan yleisen tason mukaisesti laskusuuntainen.

Suurin osa nuorista tuntee olevansa melko tai erittäin tyytyväinen elämäänsä. Lisäksi yli puolet yläkouluikäisistä ja 3/4 toisen asteen opiskelijoista pitää koulunkäynnistä melko paljon tai enemmän. Olo koulussa koetaan pääsääntöisesti turvalliseksi. Kiusaaminen kouluissa ei ole lisääntynyt; silti joka 10. yläkouluikäinen kokee kiusaamista viikoittain tai useammin. Joka toisella 8.luokkalaisella on heikko fyysinen toimintakyky. Toimintakyky heikkenee alakoulun 5. ja yläkoulun 8. luokan välillä. Tupakointi, erityisesti sähkötupakan käyttö on yleistynyt. Viidennes toisen asteen opiskelijoista käyttää säännöllisesti jotain päihdettä. Nuorten rikosepäilyissä on tapahtunut merkittävää nousua; alle 15-vuotiaiden rikoksesta epäiltyjen kohdalla epäilyjen määrä on kaksinkertaistunut.

Eteläpohjalaiset, lapualaiset mukaan lukien, ovat Suomen mittapuulla ylipainoisinta kansaa. Kolme neljästä eteläpohjalaisesta miehestä on ylipainoinen, ja vaaka alkaa kallistumaan punaiselle yhä useammin jo lapsena. Liikunnan harrastaminen terveysliikuntasuosituksia vastaavasti on myös Etelä-Pohjanmaalla muihin maakuntiin verrattuna vähäistä. Työttömistä aikuisista 70% on miehiä ja yli kolmannes yli 50-vuotiaita.

Ikäihmisten parissa täyttä kansaneläkettä saavien ikääntyneiden osuus on alueellisen ja kansallisen vertailun pienimpiä. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot ovat vähentyneet reilusti vuodesta 2020. Vain kolmannes ikääntyneistä asuu palvelujen välittömässä läheisyydessä.

Tutustu hyvinvointiraporttiin ja kaupungin hyvinvointityöhön Lapuan kaupungin uusituilla Hyvinvointi ja terveys-sivuilla!

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/