Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Suomen metsäkeskus tutkii puunkäytön mahdollisuuksia kevyenliikenteen, retkeily- ja ulkoilureittien, liikunta- ja matkailukohteiden siltaratkaisuissa

Suomen metsäkeskus tekee kuluvan kesän aikana selvitystyötä Seinäjoen kaupungin ja  Lapuan kaupungin alueella puunkäytön mahdollisuuksista kevyenliikenteen, retkeily- ja ulkoilureittien sekä liikunta- ja matkailukohteiden siltaratkaisuissa. Työ liittyy maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan Yksityisteiden Puuinfra -hankkeeseen. Tämän selvitystyön yhtenä tavoitteena on kerätä kyseisten kuntien alueella tietoja  erityyppisistä kevyenliikenteen silloista, niiden tyypeistä, käyttötarkoituksista,  rakennusmateriaaleista, kunnosta, korjaustarpeista jne.

”Siltoja ei kartoiteta alueilla kattavasti vaan pyrimme löytämään mahdollisimman paljon erilaisia siltaratkaisuja tarkasteluun jatkokehitystoimenpiteitä varten”, toteavat Timo Pisto  ja Hannu Ulvinen Suomen metsäkeskuksesta.

Kevyenliikenteen siltoja on maassamme paljon ja niitä on rakennettu moneen eri käyttötarkoitukseen. Siltojen määrästä ei ole tarkkaa tietoa, puhumattakaan missä kunnossa ne ovat. Tämän selvitystyön pohjalta voimme laatia jatkosuunnitelmia ja ohjeita muun muassa kuntiin ja kaupunkeihin siltakartoitusten ja selvitysten käynnistämiseksi. Nykyistä parempi tieto siltojen määrästä ja kunnosta avaa uusia mahdollisuuksia myös siltoja suunnitteleville ja kotimaista puuta jalostaville yrityksille. 

 

Lisätietoja:

Timo Pisto

projektipäällikkö

p.044-7104342

timo.pisto@metsakeskus.fi

 

Hannu Ulvinen

projektiasiantuntija

p.050-4118917

hannu.ulvinen@metsakeskus.fi

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?