Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vaasan hallinto-oikeus kumosi teknisen lautakunnan päätöksen 5.2.2019 koskien vesihuoltolaitoksen liittymissopimuksen täydentämistä

Vaasan hallinto-oikeus kumosi teknisen lautakunnan päätöksen 5.2.2019 koskien vesihuoltolaitoksen liittymissopimuksen täydentämistä

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut teknisen lautakunnan 5.2.2019 tekemän päätöksen, jossa tekninen lautakunta lisäsi vesihuoltolaitoksen liittymissopimukseen ehtoja. Tekninen lautakunta oli päättänyt, että asiakkaan tulee kiinteistö kunnalliseen viemäriverkkoon vuoden sisällä liittymäsopimuksen allekirjoittamisesta tai viemäriverkon valmistumisesta. Lisäksi lautakunta lisäsi ehdon, jonka mukaan liittymissopimus purkautuu sekä liitosmaksu palautetaan liittyjälle ennen liittymistä Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon, jos olosuhteiden ja/tai niiden muuttumisen vuoksi vesihuoltolaitos ei kykene huolehtimaan sille kuuluvista velvoitteistaan taloudellisesti ja/tai asianmukaisesti.

Hallinto-oikeus totesi, että päätöstä ei ollut perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan sopimuksen purkautumista koskeva ehto oli lainvastainen, sillä se olisi laajentanut vesihuoltolaitoksen oikeutta päättää sopimus tavalla, jota hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan vesihuoltolaki ei mahdollista.

Päätös ei ole lainvoimainen, ja siitä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoa:
Lapuan kaupungin hallintojohtaja Vilppu Muuronen 044 438 4003 tai vilppu.muuronen@lapua.fi

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?