Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätökset kaupunginvaltuuston vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muuttamista koskevista päätöksistä tehtyihin valituksiin

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätökset kaupunginvaltuuston vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muuttamista koskevista päätöksistä tehtyihin valituksiin

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2019 supistaa vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäröinnin toiminta-alueita ympäri Lapuaa siten, että taajama-alueiden ulkopuoliset alueet jäivät toiminta-alueiden ulkopuolelle. Valtuuston päätöksistä tehtiin valituksia Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kauhajärven, Haapakosken, Tiistenjoen, Lakaluoman, Mustamaan, Hirvijoen, Ojutkankaan, Länsikylän ja Rautakorven alueiden osalta hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätökset siltä osin kuin viemäriverkoston osia oli supistettu. Hallinto-oikeus ei tutkinut muutoksenhakijoiden perusteluita, vaan katsoi, että asiassa ei ole esitetty riittävää selvitystä siitä, että supistetuilla alueilla olosuhteiden olisi voitu katsoa muuttuneen olennaisesti vuoteen 2014 verrattuna.

Hellanmaan aluetta koskevassa valituksessa muutoksenhakijat vaativat kaupunginvaltuuston päätöksen muuttamista siten, että YKR:n mukainen taajama-alue poistetaan kokonaan viemäröinnin toiminta-alueesta. Hallinto-oikeus totesi, ettei valituksessa kyseenalaistettu päätöksen lainmukaisuutta ja sen vuoksi hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta.

Päätökset eivät ole lainvoimaisia, ja niistä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoa: kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000 tai satu.kankare@lapua.fi

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?