Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vaasan Hallinto-Oikeus on hylännyt Lännen Kivijaloste Oy:n valituksen ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. Täytäntöönpanon kieltämiselle ei ole ilmennyt aihetta

Vaasan Hallinto-Oikeus on hylännyt Lännen Kivijaloste Oy:n valituksen ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. Täytäntöönpanon kieltämiselle ei ole ilmennyt aihetta.

Vaasan Hallinto-oikeus on päättänyt hylätä Lännen Kivijaloste Oy:n valituksen ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. Asia koskee Lapuan kaupunginhallituksen 9.3.2020 §9 päättämää asiaa ”Ritavuoren osayleiskaava/osayleiskaavan päivittäminen sekä rakennuskiellon ja toimenpidekiellon määrääminen”.

Vaasan Hallinto-Oikeus perustelee päätöstään sillä, että kaavoituksen osalta maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä vastaavassa asetuksessa ei edellytetä maanomistajien kuulemista rakennuskieltoa tai toimenpiderajoitusta määrättäessä.

Vaasan Hallinto-Oikeus totesi myös, että Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole määritelty aikarajaa sille, milloin rakennuskielto ja toimenpiderajoitus voidaan viimeistään määrätä. Edellytyksenä on kaavoituksen vireilläolo.

Vaasan Hallinto-Oikeus toteaa myös, ettei asiakirjoista saatavasta selvityksestä käy ilmi, että kaupunginhallitus olisi päätöstä tehdessään käyttänyt toimivaltaansa muuhun kuin lain mukaan hyväksyttävään tarkoitukseen.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?