Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Ajankohtaista

Lapsella on alkamassa tärkeä vaihe oppimisen polulla, on tullut esiopetuksen aika! Tämä merkitsee, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Laki koskee vuonna 2014 syntyneitä lapsia, joiden esiopetus alkaa 12.8.2020. Huomioithan, että esiopetukseen ilmoittautumisen lisäksi lapselle on haettava myös varhaiskasvatuspaikkaa, mikäli lapsi tarvitsee hoitoa esiopetuksen lisäksi. Muiden kuin esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuspaikkoihin on jatkuva haku.

Lapsella, joka osallistuu vain esiopetukseen, eikä tarvitse varhaiskasvatusta, on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka ylittää 3km. Mikäli huoltaja haluaa valita muun kuin lähimmän mahdollisen esiopetuksen järjestämispaikan, kaupunki ei järjestä koulukuljetusta. Jos esiopetusryhmä muodostuu liian suureksi tai pieneksi, lapselle voidaan osoittaa muukin kuin mihin esiopetuspaikkaan huoltaja on lapsen ilmoittanut.

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700h vuodessa eli noin 4h päivässä, koulujen lukuvuoden työajan mukaisesti. Esiopetus päättyy 28.5.2021 (Hellanmaan koulun esioppilailla 4.6.2021).

Alustavasti esiopetusta järjestetään seuraavissa paikoissa (Muutokset mahdollisia): Alanurmon päiväkoti, Jokilaakson päiväkoti, Kissankellon päiväkoti (Huom! vain vuorohoitoa tarvitseville lapsille), Liuhtari päiväkoti, Päivärannan päiväkoti, Mustikan päiväkoti (Liuhtarin kiinteistö), MarjaPulla (yksityinen), Merihevonen (yksityinen), Mimilii (yksityinen), Sylipaikka (yksityinen ryhmäperhepäiväkoti), Kauhajärven koulu, Keskuskoulu, Liuhtarin koulu, Ritavuoren koulu, Männikön koulu, Tiistenjoen koulu sekä Hellanmaan koulu. Ruhan oppilaaksiottoalueeseen kuuluvien lasten lähiesiopetuspaikka on Alanurmon päiväkoti, Poutun oppilaaksiottoalueeseen kuuluvien lasten lähiesiopetuspaikka on Keskuskoulu sekä Haapakosken oppilaaksiottoalueeseen kuuluvien lasten lähiesiopetuspaikka on Tiistenjoen koulu.

Huom! Esiopetusryhmien toteutumiseen vaikuttaa ilmoittautuneiden lasten lukumäärä.

Lisätietoja esiopetuksen järjestämispaikoista

Korkiamäki Katja

Varhaiskasvatuspäällikkö

Peräsalo Anne

Varhaiskasvatuksen alue-esimies

toimisto Alanurmon päiväkodissa, Vierulantie 3

Esiopetukseen on sähköinen ilmoittautuminen: https://sote.easiointi.fi/fi/web/lapua-vaka

Ilmoittautuminen esiopetukseen alkaa 28.1.2020 ja päättyy 11.2.2020

Tarvittaessa esiopetukseen voi ilmoittautua paperisella lomakkeella. Lomakkeen saa pyydettäessä Sivistyskeskuksesta tai sen voi tulostaa alla olevasta linkistä.

Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26a §)

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Esiopetus on maksutonta. Lapualla esiopetus järjestetään osana varhaiskasvatusta joko päiväkodilla tai koululla. Maksuton osuus on 4 tuntia/päivä. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, peritään siitä varhaiskasvatusmaksu varatun tuntimäärän mukaan.

Esiopetus noudattaa koulujen työ-ja loma-aikoja kuitenkin niin, että varhaiskasvatuksen osana oleva esiopetus päättyy aina toukokuun viimeinen päivä.

2020 – 2021

Syyslukukausi 12.8.-18.12.2020

Syysloma 12.10. – 16.10.2020 (Syyslomalla ei esiopetusta)

Kevätlukukausi 7.1. – 28.5.2021 (Esiopetus, lukuunottamatta Hellanmaan koulua, jossa esiopetus päättyy 4.6.2021)

Talviloma 1.3.-5.3.2021 (Talvilomalla ei esiopetusta)

Esiopetuksen tarkoitus

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta lapsen tarpeiden mukaan ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Keskeistä esiopetuksessa on lapsen osallistuminen, vuorovaikutus, kokemukset, ajattelu ja tiedon yhteisöllinen rakentuminen. Esiopetuksessa lapsi saa tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen. Esiopetuksen henkilöstön ohjauksessa lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Esiopetus perustuu Opetushallituksen laatimiin esiopetussuunnitelman perusteisiin, Maakunnalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan sekä paikalliseen opetussuunnitelmaan. Esiopetusryhmät laativat vuosittain lukuvuosisuunnitelman, jossa määritellään tarkemmin oppimiseen liittyvät järjestelyt, tavoitteet, painotukset ja toiminnan sisällöt omassa esiopetusryhmässä.

Esiopetuksen alkaessa lapselle tehdään esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien/huoltajien ja lapsen kanssa keskustelemalla. Tavoitteena on lapsen yksilöllinen huomiointi ja oppimisen yksilöllinen eteneminen.

Valtakunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet löytyvät opetushallituksen kotisivuilta

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?