Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Ajankohtaista

Lapsella on alkamassa tärkeä vaihe oppimisen polulla, on tullut esiopetuksen aika! Tämä merkitsee, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Laki koskee vuonna 2015 syntyneitä lapsia, joiden esiopetus alkaa 10.8.2021. Muiden kuin esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuspaikkoihin on jatkuva haku.

Lapsella, joka osallistuu vain esiopetukseen, eikä tarvitse varhaiskasvatusta, on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka ylittää 3km. Mikäli huoltaja haluaa valita muun kuin lähimmän mahdollisen esiopetuksen järjestämispaikan, kaupunki ei järjestä koulukuljetusta. Jos esiopetusryhmä muodostuu liian suureksi tai pieneksi, lapselle voidaan osoittaa muukin kuin mihin esiopetuspaikkaan huoltaja on lapsen ilmoittanut.

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700h vuodessa eli noin 4h päivässä, koulujen lukuvuoden työajan mukaisesti. Esiopetus päättyy 3.6.2022.

Alustavasti esiopetusta järjestetään seuraavissa paikoissa (muutokset mahdollisia):

Alanurmon päiväkoti,

Jokilaakson päiväkoti (esiopetus järjestetään entisessä Hautasen koulun rakennuksessa),

Kissankellon päiväkoti (Huom! vain vuorohoitoa tarvitseville lapsille),

Kauhajärven koulun esiopetusryhmä,

Keskuskoulun esiopetusryhmä,

Liuhtarin koulun esiopetusryhmä,

Ritavuoren koulun esiopetusryhmä,

Männikön koulun esiopetusryhmä,

Tiistenjoen koulun esiopetusryhmä sekä

Hellanmaan koulu,

MarjaPulla (yksityinen),

Merihevonen (yksityinen),

Mimilii (yksityinen),  

Sylipaikka (yksityinen ryhmäperhepäiväkoti).

 

Ruhan oppilaaksiottoalueeseen kuuluvien lasten lähiesiopetuspaikka on Alanurmon päiväkoti, Poutun oppilaaksiottoalueeseen kuuluvien lasten lähiesiopetuspaikka on Keskuskoulu sekä Haapakosken oppilaaksiottoalueeseen kuuluvien lasten lähiesiopetuspaikka on Tiistenjoen koulu tai Männikön koulu.

Huomioithan, että esiopetukseen ilmoittautumisen lisäksi lapselle on haettava erillisellä hakemuksella myös varhaiskasvatuspaikkaa, mikäli lapsi tarvitsee hoitoa esiopetuksen lisäksi. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta pyritään järjestämään kaikissa esiopetuspaikoissa (lukuunottamatta Hellanmaan koulu)!                                                     

 

Esiopetukseen on sähköinen ilmoittautuminen: https://sote.easiointi.fi/fi/web/lapua-vaka

Ilmoittautuminen esiopetukseen alkaa 1.2.2021 ja päättyy 14.2.2021

Tarvittaessa esiopetukseen voi ilmoittautua paperisella lomakkeella. Lomakkeen voit tulostaa alla olevasta linkistä! Lomake toimitetaan osoitteeseen:

Varhaiskasvatus / Esiopetus, Valtuustontie 8, 62100 Lapua.

Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26a §)

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Esiopetus on maksutonta. Lapualla esiopetus järjestetään osana varhaiskasvatusta joko päiväkodilla tai koululla. Maksuton osuus on 4 tuntia/päivä. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, peritään siitä varhaiskasvatusmaksu varatun tuntimäärän mukaan.

Esiopetus noudattaa koulujen työ-ja loma-aikoja lukuunottamatta mahdollisia lauantai- työpäiviä!

2020 – 2021

Syyslukukausi 12.8.-18.12.2020

Syysloma 12.10. – 16.10.2020 (Syyslomalla ei esiopetusta)

Kevätlukukausi 7.1. – 28.5.2021 (Esiopetus, lukuunottamatta Hellanmaan koulua, jossa esiopetus päättyy 4.6.2021)

Talviloma 1.3.-5.3.2021 (Talvilomalla ei esiopetusta)

2021 – 2022

Syyslukukausi 10.8. – 21.12.2021

Syysloma 18.10. – 22.10.2021 (Syyslomalla ei esiopetusta)

Kevätlukukausi 10.1. – 3.6.2022

Talviloma 28.2. – 4.3.2022 (Talvilomalla ei esiopetusta)

Esiopetuksen tarkoitus

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta lapsen tarpeiden mukaan ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Keskeistä esiopetuksessa on lapsen osallistuminen, vuorovaikutus, kokemukset, ajattelu ja tiedon yhteisöllinen rakentuminen. Esiopetuksessa lapsi saa tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen. Esiopetuksen henkilöstön ohjauksessa lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Esiopetus perustuu Opetushallituksen laatimiin esiopetussuunnitelman perusteisiin, Maakunnalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan sekä paikalliseen opetussuunnitelmaan. Esiopetusryhmät laativat vuosittain lukuvuosisuunnitelman, jossa määritellään tarkemmin oppimiseen liittyvät järjestelyt, tavoitteet, painotukset ja toiminnan sisällöt omassa esiopetusryhmässä.

Esiopetuksen alkaessa lapselle tehdään esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien/huoltajien ja lapsen kanssa keskustelemalla. Tavoitteena on lapsen yksilöllinen huomiointi ja oppimisen yksilöllinen eteneminen.

Valtakunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet löytyvät opetushallituksen kotisivuilta

Yhteystiedot

Korkiamäki Katja

Varhaiskasvatuspäällikkö

Peräsalo Anne

Varhaiskasvatuksen alue-esimies

toimisto Alanurmon päiväkodissa, Vierulantie 3

Kotamäki Johanna

toimisto Kissankellon päiväkodissa, Ilkanpellontie 1

Latvala Anu

Varhaiskasvatuksen alue-esimies

toimisto Päivärannan päiväkodissa, Kauppakatu 21

Niemistö Henna-Riikka

Varhaiskasvatuksen alue-esimies

toimisto Liuhtarin päiväkodissa, Ränkimäentie 4

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?