Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vaihtoehtoja päivähoidolle

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

Lasten kotihoidontukea haetaan Kelalta.

Kotihoidon tuen kuntalisä

Kotihoidon tuen kuntalisän saamisen ehdot ovat:

 • kuntalisä maksetaan Lapualla tosiasiallisesti asuville perheille, jos­sa lapsen vanhempi tai muu huoltaja hoitaa perheen lapsen / lapset kotona ja
 • on jäänyt vakinaisesta työstä hoitovapaalle ja on oikeutettu pa­la­maan työhön hoitovapaan päätyttyä tai
 • on jäänyt äitiyslomalle tai hoitovapaalle määräaikaisen työ- tai virkasuhteen voimassa ollessa ja hänellä on vähintään 6 kk työhistoria tai
 • on päätoimisesta opiskelusta hoitovapaalla
 • perheelle on myönnetty kotihoidon tuen tulosidonnainen hoitolisä
 • kaikki perheen lapset hoidetaan kotona (pl. esioppilaat ja asiantuntijalausunnolla varhaiskasvatusta tukitoimena tar­vit­se­vat lapset)
 • kuntalisää ei makseta, jos kotiin jäävä vanhempi on kotona jon­kun muun syyn vuoksi (esim. työttömänä saaden työt­tö­myys­kor­vaus­ta, äitiys- tai vanhempainvapaalla, sai­raus­päi­vä­ra­hal­la, eläkkeellä tai opintovapaalla)

Kotihoidon tuen kuntalisän €-määrät:

 • kuntalisää maksetaan 300 € / kk perheen yhdestä alle 3-v lap­ses­ta
 • perheen muista lapsista sisarusosuus on 100 € / kk (si­sa­rus­li­sä maksetaan sen vuoden heinäkuun loppuun, kun lapsi aloit­taa esikoulun)

Muuta huomioitavaa

 • kuntalisän saaja ei voi toimia pää- tai sivutoimisena yrittäjänä kuntali­sän maksamisen aikana
 • lautakunta ja valtuusto voivat muuttaa kuntalisän euromääriä ja tuen myöntämisen ehtoja kesken maksatusajan, jolloin huoltajalle myön­net­ty tuki voi muuttua päätöksessä määritellystä päi­vä­mää­räs­tä alkaen

Kuntalisän hakeminen

 • kuntalisä myönnetään vähintään 3 kk tai sitä pidemmälle ajalle
 • kuntalisää ei makseta takautuvasti

 

Kuntalisähakemuksen pääset täyttämään tästä linkistä sähköisesti:

https://lapua.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan Suomessa asuvan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta.

Yhteystiedot

Niemistö Henna-Riikka

Varhaiskasvatuksen alue-esimies

toimisto Liuhtarin päiväkodissa, Ränkimäentie 4

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/