Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Varhaiserityiskasvatus (VEK)

Varhaiserityiskasvatus on osa kunnallista varhaiskasvatusta ja noudattaa Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman yleisiä kasvatustavoitteita. Se perustuu varhaiskasvatuslakiin ja -asetukseen, esiopetuksen osalta perusopetuslakiin.

Lapuan varhaiserityiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on yhdessä lapsen, huoltajien ja eri yhteistyötahojen kanssa turvata tukea tarvitsevalle lapselle laadukas, vuorovaikutusta tukeva ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottava varhaiskasvatus ja esiopetus. Varhaiserityiskasvatuksessa painopistealueena on lapsen tuen tarpeiden mahdollisimman varhainen huomioon ottaminen ja riittävät tukitoimet.

Varhaiserityiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista kokonaisvaltaisesti. Varhaiskasvatusympäristöä ja pedagogisia toimintatapoja pyritään mukauttamaan joustavasti vastaamaan lasten tuen tarpeita.

Varhaiserityiskasvatus

  • tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä lapsen vahvuudet huomioiden
  • ennaltaehkäisee lapsen tuen tarpeiden syntymistä
  • tekee perhelähtöistä yhteistyötä lapsen huoltajien kanssa
  • tekee moniammatillista yhteistyötä
  • laatii toiminnan tueksi lapselle yksilöllisen suunnitelman yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja yhteistyötahojen kanssa

Yhteystiedot

Kosola Tarja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Syväoja Ilona

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Salomäki Tiina

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Hernesniemi Anne

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/