Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vuorohoito

Lapsella on oikeus vuorohoitoon, mikäli perheen huoltajien työstä tai opiskelusta johtuen lapsen hoitoajat ajoittuvat aikaiseen aamuun, ennen klo 6.00 tai myöhäiseen iltaan klo 18.00 jälkeen, viikonloppuun tai yöhön (perheellä tarkoitamme samassa taloudessa asuvia henkilöitä).

Vuorohoidolla tarkoitetaan pääsääntöisesti klo 18.00-6.00 välille ajoittuvaa varhaiskasvatusta sekä viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä tapahtuvaa opetusta, kasvatusta ja hoitoa.

Varhaiskasvatuspalvelut, jotka käsittävät varhaista aamu-, ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa sekä arkipyhisin tapahtuvaa hoitoa, on keskitetty  Kissankellon päiväkotiin. Varhaiskasvatuslain § 13 mukaan vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Vuorohoitoon ei ole lapsella subjektiivista oikeutta.

Lapsen hoitoaika ja hoitoajasta ilmoittaminen

 • Lapsen hoitoaika saa lain mukaan jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa (Varhaiskasvatuslaki § 9).
 • Hoitopäivän pituudesta (ympärivuorokautinen hoito 24 tuntia) poiketaan ainoastaan niissä tilanteissa, joissa huoltajien työvuorot sitä edellyttävät.
 • Huoltajan vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairauslomalla ei tarjota vuorohoitoa poislukien yövuoron jälkeinen lepoaika.
 • Vuorohoidossa olevalla lapsella tulee olla kalenterikuukaudessa keskimäärin 8 vapaapäivää.
 • Huoltajan harrastustoiminta ei oikeuta vuorohoitoon.
 • Huoltaja ilmoittaa hoitovaraukset vuorohoitoyksikköön välittömästi tiedon saatuaan, kuitenkin viimeistään hoitoa edeltävän viikon maanantaina klo 9.00 mennessä DaisyFamilyssä.
 • Hoitoaikojen ilmoittaminen on tärkeää vuoropäiväkodin henkilöstön työvuorosuunnittelun (työaikalaki 35 §) sekä lasten ateriapalveluiden oikean kohdentamisen ja lukumäärän vuoksi.
 • Oikeus vuorohoitoon perustuu huoltajan toimittamaan työnantajan tai oppilaitoksen todistukseen työ- ja/tai opiskeluajoista.
 • Jos lapsen vuorohoidon tarve loppuu, lapselle voidaan osoittaa uusi hoitopaikka toisesta yksiköstä.

Hoitoajan muutokset

 • Hoitoaikoja voidaan muuttaa päiväkodin työntekijöiden työvuorosuunnittelun salliessa tai perustellusta syystä. Hoitoajat, jotka huoltajat ovat ilmoittaneet määräaikaan mennessä, sitoudutaan järjestämään.
 • Subjektiivista oikeutta vuorohoidolle ei ole, vaan hoitoaika muodostuu nimenomaisesti vanhemman/ huoltajan työvuorojen ja työmatkojen mukaan.
 • Hoitoaikojen äkillisten muutosten johdosta lapsen hoito pyritään järjestämään, mikäli se ei aiheuta muutoksia henkilöstön työvuoroihin. Vastuu omien lasten hoidon järjestämisestä on kuitenkin näissä tilanteissa aina ensisijaisesti huoltajilla.

​​​​​​​Linjaukset koskevat myös vuorohoitopäiväkotiin varahoitoon tulevia lapsia.

Yksityiskohtaisista linjauksista sopiminen

Vuorohoitoyksikkö voi esimiehensä ja varhaiskasvatuspäällikön johdolla sopia vuorohoitoa koskevista yksityiskohtaisista linjauksista, jotka saatetaan huoltajien tietoon vuorohoidon alkaessa.

Yhteystiedot

Latvala Jenni

Varhaiskasvatuksen alue-esimies

Toimisto Kissankellon päiväkodissa, Alanurmontie 5

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/