Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vuorohoito

Vuorohoidolla tarkoitetaan pääsääntöisesti klo 6.00 – 18.00 välisen ajan ulkopuolelle ulottuvaa varhaiskasvatusta sekä viikonloppuisin ja arkipyhisin tapahtuvaa hoitoa ja kasvatusta.

Varhaiskasvatuspalvelut, jotka käsittävät varhaista aamu-, ilta-, yö- ja viikon-
loppuhoitoa sekä arkipyhisin tapahtuvaa hoitoa, on keskitetty 1.8.2016 alkaen Kissankellon päiväkotiin. Varhaiskasvatuslain § 13 mukaan vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

Vuorohoitoa klo 18.00 – 6.00 välisenä aikana
viikon loppuisin sekä arkipyhinä järjestetään

  • Kun lapsen molemmat huoltajat tai ainoa huoltaja tekevät vuorotyötä.
  • Erityisin perustein huoltajan ammattiin opiskelun vuoksi (esim. opiskeluun liittyvä työharjoittelu).

Lapsen hoitoaika ja hoitoajasta ilmoittaminen

  • Lapsen hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa (Varhaiskasvatuslaki § 9).
  • Hoitopäivän pituudesta (ympärivuorokautinen hoito 24 tuntia) poiketaan ainoastaan niissä tilanteissa, joissa huoltajien työvuorot sitä edellyttävät.
  • Jos lapsen vuoropäivähoidon tarve loppuu, lapselle voidaan osoittaa uusi hoitopaikka toisesta yksiköstä.
  • Hoitoaikavaraukset tehdään kolmeksi viikoksi kerrallaan, mikäli se on mahdollista, kuitenkin vähintään yhdeksi viikoksi. Huoltaja ilmoittaa hoitovaraukset vuorohoitoyksikköön välittömästi tiedon saatuaan, kuitenkin viimeistään hoitoa edeltävän viikon maanantaina klo 12.00 mennessä. Hoitoaikojen ilmoittaminen on tärkeää vuoropäiväkodin henkilöstön työvuorosuunnittelun (työaikalaki 35 §) sekä lasten ateriapalveluiden oikean kohdentamisen ja lukumäärän vuoksi.

Hoitoajan muutokset

  • Hoitoaikoja voidaan muuttaa päiväkodin työntekijöiden työvuorosuunnittelun salliessa tai perustellusta syystä. Hoitoajat, jotka huoltajat ovat ilmoittaneet määräaikaan mennessä, sitoudutaan järjestämään.
  • Subjektiivista oikeutta vuorohoidolle ei ole, vaan hoitoaika muodostuu nimenomaisesti työvuorojen ja työmatkojen mukaan.
  • Hoitoaikojen äkillisten muutosten johdosta lapsen hoito pyritään järjestämään, mikäli se ei aiheuta muutoksia henkilöstön työvuoroihin. Vastuu omien lasten hoidon järjestämisestä on kuitenkin näissä tilanteissa aina ensisijaisesti huoltajilla.

​​​​​​​Linjaukset koskevat myös vuorohoitopäiväkotiin varahoitoon tulevia lapsia.

Yksityiskohtaisista linjauksista sopiminen

Vuorohoitoyksikkö voi esimiehensä ja varhaiskasvatuspäällikön johdolla sopia vuorohoitoa koskevista yksityiskohtaisista linjauksista, jotka saatetaan huoltajien tietoon vuorohoidon alkaessa.

Yhteystiedot

Leppänen Tytti

Varhaiskasvatuksen alue-esimies

toimisto Kissankellon päiväkodissa, Ilkanpellontie 1

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?