Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa Ritakallion / Ritamäen / Liuhtarin asemakaava-asiassa

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa Ritakallion/Ritamäen/Liuhtarin asemakaava-asiassa

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt olla myöntämättä valituslupaa asiassa, joka koskee Lapuan kaupunginvaltuuston 28.5.2018 § 3 päättämää asiaa ”Asemakaavan muutos- ja laajennus koskien 4. Ritakallion, 7. Ritamäen ja 8. Liuhtarin kaupunginosien kortteleita 445, 446, 703, 704, 761, 7140, 7141, 819, 892 ja 896 – 8102 sekä niihin liittyviä virkistys-, maatalous-, erityis- ja katualueita.”

Korkein hallinto-oikeus totesi, että valitusluvan myöntämiselle ei ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentissa säädettyä perustetta. Näin ollen hallinto-oikeuden päätös, jolla valitus hylättiin, jää voimaan.

Lisätietoa:
Lapuan kaupungin hallintojohtaja Vilppu Muuronen 044 438 4003 tai vilppu.muuronen@lapua.fi

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?