Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Liuhtarin koulun alueen ja sen ympäristön asemakaavasta

Vaasan hallinto-oikeus on 10.11.2020 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, joka koski Liuhtarin koulun alueen ja sen ympäristön asemakaavaa. Lapuan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan kokouksessaan 12.11.2018 3 §.

 

Kaupunginhallituksen päätökseen oli haettu muutosta Kuortaneentien, Ritakalliontien ja Sairaalantien risteyksen tuntumaan osoitettujen katualueiden aluevarausten osalta. Aluevarausten tarkoitus on mahdollistaa kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien alikulkujen rakentaminen kaava-alueelle. Perusteluina muutoksenhaulle esitettiin muun muassa, että kevyen liikenteen suunnitelmat ovat epäkäytännöllisiä, heikentävät elinympäristöä ja aiheuttavat maanomistajille haittaa.

 

Hallinto-oikeus totesi omassa päätöksessään, että maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset on otettu kaavaa laadittaessa riittävissä määrin huomioon valituksen kohteena olevassa asiassa. Asemakaavaratkaisu ei asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen aiheuta perusteetonta elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä. Kaavaratkaisu ei myöskään aiheuta alueen maanomistajille ja muille oikeudenhaltijoille kohtuutonta haittaa.

 

Hallinto-oikeus katsoi, ettei kaupunginvaltuuston päätös ollut valituksen kohteena olevilta osin ja valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen.

 

Lisätietoa:
Lapuan kaupungin hallintojohtaja Vilppu Muuronen 044 438 4003 tai vilppu.muuronen@lapua.fi

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?