Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Tietoa v. 2022 Suviduunista

Lapuan kaupungin Suviduuni 2022 -projekti kohdistuu vuosina 2000– 2007 syntynei­siin nuo­riin, joiden kotipaikka on Lapua. Suviduunin toiminta-aika on 2.5. – 31.8.2022.

Suviduunissa kaupunki maksaa yksityiselle työnantajalle kesätyötukea tämän työllistäessä lapualaisen nuoren. Tuen määrä on 75 euroa/viikko työnantajalle, joka on velvollinen maksamaan nuorelle palk­kaa vähin­tään 180 euroa/viikko. Saman nuoren työllistämistä tuetaan enintään neljän vii­kon ajalta. Työnantajalle maksetaan kesätyötukea enintään 1.200 euroa.

Työsuhteessa noudatetaan työsopimuslakia, lakia nuorista työntekijöistä sekä kunkin alan työeh­tosopimuksissa määriteltyjä palkkausta ja työehtoja.

Työnantajan on toimitettava allekirjoitettu kesätyösopimus ennen työsuhteen alkua Lapuan kaupungin yhteyshenkilölle (ensisijaisesti) tai TE-toimistoon.

Työnantaja toimittaa tilityslomakkeen tuen maksua varten kaupungin yhteyshenki­lölle mah­dolli­simman pian työsuhteen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.9.2022 men­nessä.

Yhteystiedot

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/